seo, faktory, nástroje
SEO
OnPage SEO faktory
OffPage SEO faktory
SEO nástroje
Pozitívne SEO praktiky
Zakázané SEO praktiky
Katalógy
Optimalizácia web stránok pre internetové vyhľadávače
SEO zahŕňa súbor činností, ktorých cieľom je dosiahnutie lepších pozícií web stránok v SERP (Search engine result page - výsledky vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch). Činnosti súvisiace zo SEO sa rozdeľujú do dvoch skupín, na tzv. onPage a offPage optimalizačné faktory. Do onPage faktorov sa zaraďujú všetky SEO činnosti, ktoré priamo súvisia s web stránkou a je ich možné ovplyvňovať prostredníctvom úpravy zdrojového kódu. Skupinu offPage faktorov tvoria ďalšie SEO optimalizačné činnosti, ktoré sa realizujú mimo web stránky.
Služby optimalizácie webových prezentácií pre internetové vyhľadávače poskytujú špecializované firmy, no zvýšiť úroveň optimalizácie môžu po získaní základných SEO znalostí aj majitelia web stránok v rámci svojich investičných možností vo vlastnej réžii. Ovplyvňovať úroveň SEO je možné aj bez priamych zásahov do zdrojového kódu, pokiaľ majú majitelia k dizpozícii redakčný systém, ktorý umožňuje úpravu meta tagov ako nadpis, popis a kľúčové slová. Pred realizáciou optimalizácie sa odporúča oboznámenie zo zakázanými praktikami, ktorých uplatňovanie môže viesť k penalizácii web stránok, t.j. k prepadu ich pozícií, príp. k ich vyradeniu zo SERP.
Pri realizácii optimalizačného procesu sú efektívnou pomôckou aj tzv. SEO nástroje, ktoré sa obvykle zameriavajú na špecifickú skupinu faktorov. Služby niektorých online nástrojov sú dostupné bezplatne, no k dispozícii je aj spektrum nástrojov, vykonávajúcich analýzu za poplatok. Spoplatnené nástroje obvykle poskytujú možnosť bezplatnej registrácie užívateľov, ktorí môžu využívať limitované služby. Na základe výsledkov analýz sa môžu majitelia web stránok oboznámiť zo slabými stránkami SEO optimalizácie a aj vyhodnocovať účinnosť vykonaného optimalizačného procesu.
2016

Seo Strom

|Faktory, nástroje a praktiky|Kontakt
Free Web Hosting